Voldelig kriminell asylsøker slipper fengsel

Agderposten: Tre ganger er den 20 år gamle flyktningen dømt for blant annet grov vold i Arendal. Nå er han igjen dømt for vold, men slipper å gå i fengsel – fordi han er flyktning og sliter med rus.

Tre gutter fra innvandrermiljøet i Arendal står i Aust-Agder tingrett tiltalt for vold mot en jevnaldrende gitt i det samme miljøet. Volden skal ha skjedd bak kulturhuset i Arendal sentrum

Ifølge rettspraksis skal vold i en sentrumsgate i Arendal – særlig når volden skjer på kveldstid, straffes med ubetinget fengsel. 

Ikke minst gjelder dette når voldsmannen ikke bare er dømt en gang, men hele tre ganger tidligere.

Men i saken mot den 20 år gamle flyktningen – som nå er dømt for å ha slått ned en nesten jevngammel gutt fra flyktningmiljøet i Arendal – gikk det annerledes. 

Fordi han har en vanskelig bakgrunn som flyktning – og er på rehabilitering etter et rusmisbruk – kom Aust-Agder tingrett frem til at 20-åringen må få slippe å gå i fengsel.

Riktignok innrømmer domstolen at avgjørelsen ble tatt under tvil om 45 dager betinget fengsel denne gangen er  den rette reaksjonen for et menneske som også tidligere er dømt for vold – men som likevel begår nye voldelige handlinger.

I tillegg til volden dømmes 20-åringen også for å ha oppbevart 25 gram hasj som blant annet var ment for salg.

Politiet hadde også tiltalt 20-åringens to kamerater for den samme volden. Alle tre er flyktninger med midlertidig opphold i Norge.

Men ettersom politiet ikke kunne motbevise at 20-åringens to kamerater løp til for å hjelpe tenåringen som ble slått ned – som de selv hevdet, endte det med frifinnelse for deres del.

Innen to uker må politiet ha bestemt seg for om de skal anke frifinnelsen av de to. Innen to uker må også den nå voldsdømte 20-åringen ha bestemt seg for om han skal anke den enstemmige dommen i Aust-Agder tingtett.

Kommentarer

comments

Utenriks

Be the first to comment

Leave a Reply

Epostadressen din vil ikke vises.


*