Terrormistenkt fikk norsk statsborgerskap

En 46 år gammel mann fikk innvilget norsk statsborgerskap i 2018. Dette var etter at han hadde vært etterforsket av italiensk politi, som en del av det angivelige terrornettverket Rawti Shax, ledet av Mulla Krekar, skriver  Nettavisen.

Mannen som poserer med Krekar er dømt til syv og halvt års fengsel for terrorvirksomhet i samme sak som Krekar. Den irakiske kurderen er bosatt i Drammen.

Ifølge NRK fikk mannen i 40-årene, som er bosatt i Buskerud, utstedt sitt norske pass i juli i fjor. Siden mannen nå er norsk statsborger, kan han ikke utleveres til Italia til tross for dommen som falt mandag.

Han skal da i flere år ha vært mistenkt for terrorplanlegging. Rundt tre år tidligere ble han pågrepet av norsk politi i en koordinert, internasjonal aksjon. Italia begjærte mannen utlevert i 2016. Da slo norske domstoler fast at han kunne utleveres til Italia fordi han ikke var norsk statsborger på det tidspunktet.

Italia trakk utleveringsbegjæringen, men mannen i 40-årene ble likevel tiltalt for terrorplanlegging. Rettssaken mot blant andre ham og mulla Krekar ble forsøkt startet i Italia våren 2017, altså over ett år før mannen fikk innvilget norsk statsborgerskap.

Italienske myndigheter mener den 46 år gamle drammenseren har samarbeidet med Mulla Krekar om terrorplanlegging.

På bakgrunn av avlytting mener italienske myndigheter at 46-åringen var Krekars høyre hånd, og at han hadde flere oppgaver innen det påståtte terrornettverket.

Han skal blant annet ha vært budbringer mellom Krekar og resten av organisasjonen da Krekar satt fengslet i Kongsvinger fengsel. Politiet hadde plassert skjulte mikrofoner på besøksrommet og italienske myndigheter mener opptakene beviser terrorplanlegging.

Rettssaken mot Krekar, drammenseren og de andre tiltalte skulle begynt i mars 2017, men ble utsatt flere ganger blant annet fordi Krekar og de to andre nordmennene ikke ville reise til Italia for å være med i rettssaken.

Mandag kveld ble de tre dømt i Italia selv om de ikke var til stede. Drammenseren ble dømt til sju og et halvt års fengsel.

Skal ikke skje

– Dette skal jo ikke skje i henhold til regelverket, sier advokat Brynjulf Risnes.

Han viser til Statsborgerskapsloven, hvor det heter at:

«Behandlingen (av en søknad om statsborgerskap) kan også stilles i bero dersom søkeren er under etterforskning for et straffbart forhold som kan få betydning for søkeren».

– Min erfaring er at dersom det foreligger opplysninger, til og med bare en mistanke, om at noen har begått et alvorlig straffbart forhold, blir søknaden stilt i bero. Konsekvensen dersom vedkommende blir dømt, kan være avslag på søknaden om statsborgerskap, og at personen heller må søke på nytt senere, sier Risnes.

– Det er en systemfeil hvis man får innvilget statsborgerskap mens man er mistenkt for et alvorlig straffbart forhold.

På generelt grunnlag svarer UDI i en epost:

– En person som er ilagt straff eller strafferettslig særreaksjon, har ikke rett til norsk statsborgerskap før det er gått en viss tid, sier enhetsleder Øystein Tonstad Leknes i UDI til NRK.

– En som søker om statsborgerskap, leverer uttømmende politiattest ved søknad, og dersom det er pågående etterforskning hos politiet, blir en søknad stilt i bero. Vi innvilger ikke søknader der vi kjenner til at det pågår etterforskning, eller hvis personen har en straff som tilsier karenstid.

Ifølge Leknes skal også saksbehandlere i UDI gjøre egne undersøkelser for å kartlegge bakgrunnen til dem som søker om statsborgerskap.

– UDI vurderer om saker berører grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn i alle søknader om norsk statsborgerskap. Det er et konkret vilkår som alle saksbehandlere må ta stilling til før vi eventuelt innvilger. Vi har utredelsesplikt og sjekker blant annet den offentlige «indikatorlisten» på regjeringen.no, eksempelvis for å se om en person står på EUs terrorliste, sier Leknes.

– Uvanlig

Eksperter NRK har snakket med, sier at de aldri har hørt om at personer som er siktet for terror i et annet land, har fått statsborgerskap i Norge mens de fortsatt er under etterforskning.

Advokat Arild Humlen i Humlen Advokater er tidligere leder av Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe i asyl og utlendingsrett.

Han sier at terroraktivitet er forhold som kan true nasjonal sikkerhet, og at det kan putte søkeren i unntakssfæren for statsborgerskap.

– Dersom en person er siktet for terror i et annet land, kan man avvente statsborgerskapet. Den rettigheten er undergitt skjønn, sier Humlen til NRK.

Det var mandag at mulla Krekar, ble dømt til 12 års fengsel i en italiensk tingrett mistenkt for terrorplanlegging. Kort tid etterpå ble han pågrepet av PST i Oslo, på bakgrunn av en internasjonal etterlysning mot ham. I tillegg ble fem andre menn dømt til strenge straffen i Italia.

Mannen fra Buskerud er en av dem, og er dømt til syv og et halvt år i fengsel for terrorplanlegging.

Kommentarer

comments

Utenriks

Be the first to comment

Leave a Reply

Epostadressen din vil ikke vises.


*