Syriske krigsforbrytere skjuler seg i Norge

Kripos har 20 personer under oppsyn.

Mistenkte IS-krigere venter på å bli ransaket av medlemmer av den kurdisk-ledede militsen Syrian Democratic Forces, etter å ha overgitt seg fra IS siste festning i Deir Ezzor. Foto: AFP

Mange krigsforbrytere fra Syria har gått under jorden i Europa under dekke av å være flyktninger og asylsøkere, skriver VG

– Vi ønsker ikke at Norge skal være en frihavn for forbrytere. En krigsforbryter som kommer hit skal vite at han eller hun når som helst kan bli avslørt og må stå til rette for det vedkommende har gjort, sier Sigurd Andreas Moe, leder for Seksjon for internasjonale forbrytelser (SIF) i Kripos.

– Alvorlighetsgraden på det som skjer i Syria er betydelig og vi kommer over informasjon som er veldig graverende. Men jeg kan ikke si noe om alvorlighetsgraden på det materialet vi har – vi snakker om krigsforbrytelser, eller mulige krigsforbrytelser.

Kripos har i dag oversikt over flere enn 20 personer fra Syria, som betegnes som «interessante». Det skal dreie seg om personer i hele spennet fra utøvere til ledere. I tillegg til disse kommer det ytterligere personer fra andre land, blant annet Iran, Libanon og Tyrkia, som kan ha tilknytning til Syria-konflikten.

Unge menn på flukt fra krigssoner skal registreres grundigere av Politiets utlendingsenhet enn øvrige asylsøkere. Slik håper man å fange opp potensielt farlige personer. Det har funnet bilder av «grusomme handlinger» på asylsøkeres mobiltelefoner.

PU har gjort en rekke bekymringsfulle funn blant asylsøkere. De varsler PST dersom disse funnene påvirker samfunnssikkerhet, dersom funnene kan tyde på at noen har deltatt i krigsforbrytelser varsles Kripos, og dersom det er snakk om ordinær kriminalitet varsles politidistriktet.

– På noen tidspunkt har vi daglig gjort funn som vi har varslet PST om. Jeg vil understreke at PUs oppgave ikke er å etterforske disse funnene, kun å varsle videre.

VG er kjent med at funnene dreier seg om blant annet bilder og videoklipp på mobiler, som viser personer som er blitt mishandlet og drept av IS, eller i andre krigshandlinger i Syria og Irak.

– Dersom noen har bilder eller filer som viser grusomme handlinger, så kan det være ulike årsaker til det. Man kan ha deltatt, men man kan også ha dette for å dokumentere noe man er blitt vitne til. Men det er altså PST som ettergår funnene vi varsler om, forklarer assisterende sjef i PU, Morten Hojem Ervik .

Kommentarer

comments

Utenriks

Be the first to comment

Leave a Reply

Epostadressen din vil ikke vises.


*