Sverige Pilotprosjekt i Agenda 2030

hqdefault

Bloggaren Jan Milld ställer de enkla, självklara frågorna som journalister aldrig ställer:

”Uppgiften” består alltså i att plötsligt försörja och ge logi åt 1 000-tals, 10 000-tals, 100 000-tals eller miljoner utlänningar, förse dem med skolgång, vård, transporter och annan service.

Hur hamnade denna ”uppgift” i vårt knä?

Hur blev detta svenska folkets ansvar?

Vilka tog beslut om detta? När då?”

Det finns en Plan, och Sverige är pilotprojektet

Svaret är att det finns en Plan. Arkitekten och bloggaren Peter Krabbe skriver om den på sin blogg. Planen bär namnet “Agenda 2030″ och är skapad av FN. Det började med mångkulturfanatikern Fredrik Reinfeldt (m), som redan under sin tid i MUF sannolikt stod under inflytande av Romklubben, där partikollegan, senare kristdemokraten Anders Wijkman var en viktig person och är ordförande sedan 2012.

Peter Krabbe skriver:

“De första spåren kunde skönjas under FN:s möte i Rio 1992, då Agenda 21 klubbades igenom. Men först måste naturligtvis Sverige omvandlas för att kunna vara pilotprojekt för övriga världen. Invandringen har varit en viktig del av detta. Vi ska visa att mångkultur fungerar, trots att de globala erfarenheterna visar på raka motsatsen.”

“Agendan är gemensam och global”

Peter KrabbeRikligt med smörjmedel i form av svenska skattepengar öses över FN. Vi betalar 8 miljarder om året till världsorganisationen (2,5 miljarder enligt regeringens hemsida) och är därmed FN:s största bidragsgivare per capita. Vi ska helt enkelt vara världsmästare i allt.

När alliansen förlorade valet 2014 var Stefan Löfven snabb med att utan minsta ändring, och till synes utan minsta eftertanke, ta över det mångkulturella konceptet och migrationsöverenskommelsen med det extrema miljöpartiet.

“Det spelade ingen roll vem som bildar regering, Agendan är gemensam och global. En samlad väljarkår förstår ingenting. Vi ska ha Ordning och Reda, säger Anna Kinberg Batra. Vi ska ha Ordning och Reda, upprepar Stefan Löfvén. I detta mantra ingår att tysta oppositionen bland folket, så Yttrandefrihetslagen inskränks med hjälp av en ny hatbrottslag, där alla negativa attityder till mångkulturalismen förbjuds” skriver Peter Krabbe.

“Agenda 2030″ förebild för mp:s partiprogram

Hört talas om “hållbar utveckling”? Det är den nya modetermen som kommer att nötas och nötas tills våra trumhinnor skrumpnar av utmattning.

Associationer till miljöpartiet? Inte så konstigt. FN:s “Agenda 2030″ är den direkta förlagan till miljöpartiets partiprogram. Agendan för ett litet extremistiskt skitparti som i den senaste opinionsmätningen från norska Sentio fick 5,1 procent, och som tillbringar sin tid med att som trotsiga pubertetsyngel sabotera alla försök till seriöst politiskt arbete, går alltså hand i hand med FN:s planer på fri invandring, minskad yttrandefrihet och begränsningar av nationellt självbestämmande samt “fattigdomsutjämning”, det vill säga accelererad överföring av resurser från i-världen till u-världen så att alla får leva på u-landsnivå.

“Den sista pusselbiten har fallit på plats”

Vid en konferens i New York den 25-27 september antog FN 17 nya utvecklingsmål och 169 delmål för “hållbar utveckling”, allt ett led i “Agenda 2030″. 

Tjänstemän och politiker jublar. Konferensen, där påven deltog, är höjdpunkten på de möten som har hållits sedan 1992. Vid FN:s toppmöte i Rio det året antogs den första agendan för en hållbar utveckling, “Agenda 21″, som mest var inriktad på förbättringar i miljö, hälsa och klimat.

“Vi har nu fått ta del av rapporten från FN:s toppmöte i New York 25- 27 september och kan därmed konstatera att den sista pusselbiten fallit på plats. Även om tystnaden består kan vi nu åtminstone se en bild, en bild som visar hur vår framtid kommer att se ut. Frågan är om vi vill öppna våra ögon för att se den bilden, eller om fortsatt dvala är att föredra för den personliga fridens skull?” skriver Peter Krabbe.

UN-2030-Agenda-looks-to-end-world-hunger-poverty-inequality-and-support-global-unity

“Transforming our world”

“Agenda 2030″ har fått den pretentiösa titeln “Transforming our world: the 2030 agenda for Sustainable Development” eller förkortat “2030 Agenda”. FN anser sig nu ha kommit fram till receptet för hur världen skall räddas undan undergång och sätter tidpunkten 1 januari 2016 som startpunkt för Time for action! Målet är fortsatt globalisering och begränsningar av nationalstaternas självbestämmanderätt.

Peter Krabbe skriver:

“Sammanfattat kommer vi 2030 enligt FN att ha en världsregering, ett socialistiskt system utan kapitalism, en värld utan fattigdom och krig och full kontroll över klimatförändringar samt fri migration i en värld utan gränser. Detta om 15 år!”

“Vissa ”problem”, som yttrandefriheten, är redan under åtgärdande. En skenande övervakning av internet och censur av bloggar och den fria kommunikationen på sociala medier är redan påtaglig. Press och media har fått strikta regelverk för att vi lugnt ska kunna sova vidare.”

Nationerna underordnade FN:s överhöghet

“Agenda 2030″ är program för en totalitär världsordning. Nationerna ska vara underordnade FN:s överhöghet. De nationella regeringarna har ansvaret för genomförandet av Agendan (artikel 47), medan övervakningen ska utövas av FN:s generalförsamling genom Det Högsta Politiska Rådet (The High Level Political Forum) och ”The Economic and Social Council”.

Migration framställs som något enbart positivt i FN-dokumentet. Migranter ska tas omhand i det land de själva väljer att flytta till. I artikel 29 sägs att ”vi erkänner det positiva inslaget av migranter för ett hållbart och utvecklande samhälle”. “Vi” erkänner också att den internationella migrationen är en mångdimensionell realitet av stor betydelse för utvecklingen av länder involverade i ursprung, förflyttning och mottagande.”

“Frågan är ju redan avgjord i FN”

Om den svenska invandringsdebatten skriver Peter Krabbe:

“Man har svårt för att hålla sig för skratt när man läser den politiska argumentationen för och emot migration. Frågan är ju redan avgjord i FN, och Sverige har genom “Agenda 2030″ förbundit sig att medverka till den migration som FN anser är nödvändig för att göra en globalt hållbar omfördelning av befolkningarna i syfte att utrota fattigdomen.”

I artikel 25 stadgas att länderna ska stå för livslång omsorg om alla, oberoende av kön, ålder, ras, etnicitet, handikapp, migrationsstatus, ålder med mera för att bli likvärdiga medborgare.

“Den som förvånats över att EU-migranter inte avhyses genom att länsstyrelsen upphäver sådana kommunala beslut kan nu förstå bakgrunden” skriver Peter Krabbe.

Sveriges roll – att vara pilotprojekt

Sveriges roll i den nya världsordningen är att vara pilotprojekt – en global modell för det nya utopiska världssamhället. Det är i det skenet vi ska se allt storvulet prat om Sverige som “den humanitära stormakten”. Svenska politiker oavsett partifärg boostar sina egon i ljuset av den glans som faller över vårt land för att vi glatt går i spetsen och genomför ett dödsdömt samhällsexperiment med irreversibla skadeverkningar.

Peter Krabbe igen:

“Genom media kommer ni inte att få mycket insyn, och vår 7-klöverregering lär inte heller anstränga sig med att förklara sambanden. I detta inlägg vill jag främst peka på det för Sveriges del totalt omvälvande skiftet från en folkvald demokrati till en tjänstemannastyrd världsorganisation utan insyn eller genomlysning.”

Bidragsfifflare leder förhandlingsarbetet

Ardalan_ShekarabiFörhandlingsarbetet i syfte att omvandla Sverige i enlighet med “Agenda 2030″ har letts av helt okända namn: Michael Hjelmåker, 40, kansliråd på utrikesdepartementet, och Kajsa B. Olofsgård, Sveriges ambassadör med ansvar för “Agenda 2030″.

Det fortsatta arbetet ska ledas av 37-årige civilminister Ardalan Shekarabi (s), invandrare från Iran som gömde sig illegalt i flera år och 2003 använde 76 000 kronor av SSU:s medel som skulle ha gått till integrationsprojekt till sin egen kampanj för att bli SSU-ordförande. Omfattande fusk med medlemssiffror i SSU i syfte att tillskansa sig högre bidrag hör också till hans meriter. Dessutom den 70-åriga framtidsministern Kristina Persson (s), som har sagt att “global deal” handlar om att Sverige ska ta en ledarroll i världen”.

Skattehöjningar och sänkt levnadsstandard – en medveten kalkyl

Fattigdomsbekämpning ska inte i första hand ske genom bistånd till utvecklingsländerna. (Notera den svenska regeringens upprepade finansiering av invandringens kostnader genom att ta av biståndet). Det är genom att dela med oss av vår egen välfärd i form av bidrag och sociala förmåner till migranter från fattiga länder som utjämningen ska äga rum.

Kraftiga skattehöjningar och sänkt levnadsstandard för svenska folket ingår i en medveten kalkyl, och SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, har redan varnat för kommunala skattehöjningar på minst två skattekronor = 6 procent  – beräkningar som bygger på hur den svenska ekonomin såg ut i våras och alltså redan är inaktuella. Höjningen kopplas av SKL direkt till kostnaderna för invandringen. Detta är en avsiktlig omfördelning av medel som utgör svenska folkets ihoparbetade tillgångar. Och det är bara början.

Vilka straffåtgärder kommer FN att tillämpa?

Det återstår att se vilka bestraffande åtgärder som FN-styret kommer att tillämpa gentemot de nationer som vägrar lyda, trots att de satt sina signaturer på konventionsdokumentet.

“Hur ska de nationer hanteras som genom en oppositionell folkvilja vill lämna FN-samarbetet och framför allt hur ska de befolkningar hanteras som vägrar överge sin ekonomiska standardnivå till förmån för en global inkomstutjämning?” frågar Peter Krabbe.

“Något håller tydligen på att gå snett, men i Sverige förstår man inte att loket håller på att tappa sina vagnar. Istället jublar man över sitt nya samhällsbygge och sin inbillade roll i världspolitiken.”

Belägringen har bara börjat.

KILDE Snaphanen

Redaksjonens kommentar:

Er det altså FN, som har en Saudi Araber i hovedseten og som har et flertall av muslimske land som medlemmer, som står bak hele flyktninge ideen? Konspirasjonsteori, sier noen, men les og se dokumentasjonen. Den ser skremmende gyldig ut…..

Sverige er altså pilot prosjekt. Ikke rart det går til helvete der. Men Norge ligger jo ikke langt etter…. Denne artikkelen gir jo svar på HVORFOR politikerne syr puter under armene på vold, voldtekt og kriminalitet utført av asylsøkerne. Det er jo endel av den hemmelige planen!

Den går i korte trekk ut på at istedenfor å gi bistand til fattige land, så skal vi la de fattige komme til oss å bli integrert. En storstilt plan for å få slutt på verdens fattigdom. Eller en det en skjult agenda fra The Muslim Brotherhood for at Islam skal overta hele verden, slik som Brigitte Gabriel advarer oss om? The Muslim Brotherhood er tidligere finansiert av Saudi Arabia og er topporganisasjonen for en rekke muslimske organisasjoner som infiltrerer den vestlige sivilasasjonen på en rekke områder.

Nå er det på tide å spørre våre politikere: «Er vi med på dette prosjektet, Agenda 2030?

 

 

Kommentarer

comments

Utenriks

Be the first to comment

Leave a Reply

Epostadressen din vil ikke vises.


*