Sjokktall om kriminalitet og innvandrere

I Danmark vet man at menn med somalisk bakgrunn dømmes for vold nesten åtte ganger så ofte som menn med dansk bakgrunn. Det er statistikk Fremskrittspartiet etterlyser i Norge, skriver Dagbladet.

En annen statistikk danskene publiserer årlig er kriminalitetsraten inndelt i innvandringskategori og alder. Den viser at 1,5 prosent av danske menn i alderen 20-24 er dømt for kriminelle handlinger i henhold til straffeloven, mens 3,6 prosent av innvandrere i samme aldersgruppe har fått en dom.

For etterkommere av innvandrere er tallet enda høyere i samme aldersgruppe, der er 5,7 prosent dømt for kriminelle handlinger. Andre- og tredje generasjons innvandrere, som er født i Danmark, er altså dømt for kriminelle handlinger nesten fire ganger så ofte som menn med dansk opprinnelse. Og etterkommere av innvandrere begår oftere kriminalitet enn innvandrere

Comments

comments

Utenriks