Nasjonalt Selvmord?

av Frode Filseth

Det Norges Storting tillater nå er ødeleggende for Norge. Flyktninger, asylsøkere og migranter har kommet uhindret inn i Norge i store flokker. Flyktningeavtaler og Schengengrenser er satt ut av spill. Europeiske politikere, FN og Europarådet har sittet med hendene i fanget lenge, selv om flyktning- og migrasjonsbølgen har skyllet over landene syd i Europa. Norge har vist stor sendrektighet med å hjelpe flyktninger i leirene der de er. Frp har foreslått å hjelpe landene som huser dem og i selve leirene. Da ville bistandspengene våre hjelpe flest, men naive Norge ville det anderledes. Støre og Arbeiderpartiet gjorde et vedtak som direkte oppfordret folk fra Midtøsten og Afrika til å komme. Det hadde tusenvis av asylsøkere fått med seg og ble forbauset da ikke alle kunne komme inn i landet og få del i honningkrukken. Ikke alle hadde behov for beskyttelse.

Det er ikke tilfeldig at de landene med best velferdsytelser og som stiller lite krav til innvandrerne blir foretrukket. Utviklingen fremover i Norge vil ikke bli bærekraftig. Vår egen økende arbeidsløshet koblet med massiv innvandring, hvor de fleste ikke vil bli i lønnet jobb eller bli integrert, vil skape store samfunnsproblemer. Det er ikke å male en viss mann på veggen å forutsi at islam vil være hovedproblemet også i vårt land. De muslimske landene er alle preget av interne stridigheter ( f.eks sunni og sjia),krig, terror, vold, intoleranse, kvinneundertrykkelse, kriminalitet, hat mot ”vantro” ,manglende demokrati og økonomisk underutvikling. Dette er problemer som den muslimske verden må ta tak i å løse selv. Heldigvis finnes det fredelige muslimer som lar seg integrere i nye land og som ikke representerer noen trussel for andre. Verken problemer innad i Islam eller fattigdomsproblemer kan løses ved å stille Norge åpent for innvandring. Flyktningenes beskyttelsesbehov må vi ivareta på en god måte så lenge behovet kan dokumenteres.

Norge selv har utviklet stor velstand, men degenerer på mange etiske og åndelige verdier. Vårt kristne fundament er i ferd med å utviskes. Normene i samfunnet blir mer og mer uklare. Her oppstår et vakum som lett kan fylles av islam. Politiserte medier synes å være mer interessert i islam enn i vårt kristne samfunnsfundament. Stempelet om rasisme sitter løst hvis man ikke uttrykker seg politisk korrekt.

Vår egen ytringsfrihet og debatt er ikke lenger fri. De som våger seg frempå kan bli utsatt for trusler og vold . Feige og servile politikere prøver å innbille oss at islamsk vold og terror ikke har noe med islam å gjøre. Muslimenes omdømme i verden har de dessverre selv skadet ettertrykkelig gjennom terror og ufred. Hvis de ønsker å rette opp dette inntrykket må de gjøre noe positivt selv.

Religionsfrihet er en viktig verdi i våre vestlige demokratier. Vi skal ha respekt for hverandre, men respekt må fortjenes. Vi nordmenn må vise respekt for andres tro, men da må vi også kreve gjensidighet.

Enveistoleranse som mange i Norge praktiserer overfor våre innvandrere gir ikke grunnlag for fredelig og respektfull sameksistens. Det er ingen grunn til å hate fredelige muslimer som flykter til Norge. Hat er lite konstruktivt som både hatobjektet og hateren tar skade av. Vi har alle et ansvar for å oppføre oss på en verdig måte mot hverandre. Alle som kommer til Norge må bidra til samfunnet. Alle må respektere vår samfunnsorden, lover og regler.

Det første innvandrerne lærer når de kommer til Norge er hvilke rettigheter man får. Fokus burde heller være på at alle må bidra med språkopplæring, arbeid og deltagelse i samfunnet. Hatopplæring i moskeen mot det landet hvor de er gjester kan vi ikke tolerere. Det som gjør nordmenn og europeere utrygge er at vi ikke vet hvem vi tar i mot i Norge. Mullah Krekar med familie fikk opphold. Flere massemordere fra Ruanda fikk opphold. Det finnes nok utallige eksempler på folk som ikke skulle vært her. Med dagens tilstrømning er det nærmest umulig for UDI å vite hvem som kommer.

Det kan ikke bortforklares at dagens ( og morgendagens ) innvandring vil utgjøre en stor sikkerhetsrisiko for Norges befolkning. Storting , regjering og øvrige myndigheter har et stort ansvar med å beskytte våre grenser. Det har de maktet veldig dårlig. Flyktningeavtaler og Schengengrenser skulle vært satt på vent til situasjonen var under kontroll. Er vi villige i Norge til å fortsette massiv innvandring med følger for hele vår frihet, kultur, verdier, velferdstat, trygghet og økonomi? Da fortsetter vi veien mot nasjonalt selvmord. Skal vi fortsatt importere store samfunnsproblemer som vil gjøre det umulig for våre etterkommere å leve i Norge innen en eller to generasjoner? Avgjørelsene tas nå. Med naivitet og likegyldighet har vi tapt.

Kommentarer

comments

Utenriks

Be the first to comment

Leave a Reply

Epostadressen din vil ikke vises.


*