Muslimske menn på krimtoppen

Innvandrere fra muslimske land er sterkt overrepresentert på kriminalstatistikken, viser en rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Sonko Tijan er en kriminell mann fra Gambia som bor i Østerrike (Illustrasjonsbilde)

Av: Ulf Erik Knudsen, tidligere stortingsrepresentant (Frp)

Blant ikke-vestlige innvandrere ble over dobbelt så mange straffedømt i løpet av ett år som i den øvrige befolkningen, viser tallene. 30 av tusen ikke-vestlige innvandrere ble straffet, mot 13,5 av 1000 i resten av befolkningen. I særlig grad er det menn fra muslimske land i Afrika og Asia som utgjør forskjellen.

Ser vi på innvandrernes opprinnelsesland, avtegner det seg et oppsiktsvekkende bilde. Det er nemlig betydelige forskjeller mellom de ulike nasjonalitetene. De suverent mest kriminelle innvandrerne kommer fra Gambia i Vest-Afrika. Blant gambierne ble 70,4 av tusen straffet, altså mer enn fem ganger som mange som i den norske befolkningen.

Ti på topp-liste

Om man lager en ti på topp-liste over de kriminelt belastede innvandrergruppene i Norge blir den seende slik ut:

Antall straffedømte per 1000 innvandrere (gjennomsnitt for resten av befolkningen: 13,5):

  • 1. Gambia – 70,4
  • 2. Irak – 51,5
  • 3. Somalia – 51,5
  • 4. Marokko – 49,7
  • 5. Iran – 43,8
  • 6. Libanon – 41,6
  • 7. Serbia-Montenegro – 41,2
  • 8. Eritrea – 40,2
  • 9. Makedonia – 39,6
  • 10. Chile – 39,4

De seks øverste nasjonalitetene på denne listen er muslimske land – land med et flertall av muslimer. Først på sjuendeplass følger verste ikke-muslimske gruppe, innvandrere fra Serbia og Montenegro.

Det er verdt å merke seg at personer som ble straffet flere ganger i samme år likevel kun er registrert én gang. Statistikken tar ellers i bruk SSBs vanlige definisjon på «innvandrer», det vil si en person bosatt i Norge som har to utenlandsfødte foreldre. Innvandrere med norsk statsborgerskap og/eller én utenlandsfødt forelder, er altså registrert som «nordmenn», noe som medfører at gruppen «innvandrere» kommer gunstigere ut enn med en utvidet innvandrerdefinisjon.Annonse

Alder spiller en stor rolle

Ulf Erik Knudsen er en norsk offentlig tjenestemann og tidligere politiker. Han var innvalgt som stortingsrepresentant for Buskerud 1997–2013. Han er sønn av bankmann Arild Knudsen og økonomisjef Ranveig Mette Knudsen. Moren ledet også FrPs fylkestingsgruppe i Buskerud 1994–1999

Alder spiller også stor rolle for det kriminelle aktivitetsnivået. Enkelte politikere og forskere har forsøkt seg på å forklare overrepresentasjonen av innvandrere på kriminalstatistikken med at denne gruppen inneholder særlig mange unge menn, men tallene fra SSB slår i stykker denne forklaringen. 77 av 1000 ikke-vestlige gutter ble straffet i 2002, mens hele 117 av 1000 ikke-vestlige menn mellom 18 og 20 år valgte å starte sitt voksne liv i Norge som kriminelle. I aldersgruppen 21-24 år var strafferaten 94. Blant norske gutter og menn var de tilsvarende tallene til sammenligning 39,1, 81,7 og 59,3.

Dette viser at integreringspolitikken har mislyktes. Kriminelle innvandrere bør i langt større utstrekning utvises og sone straffen i hjemlandet. Frp krever at reglene for utvisning av kriminelle innvandrere praktiseres strengere enn i dag, da mange får bli i Norge av «humanitære grunner», til tross for at de er dømt for så grove lovbrudd at det kvalifiserer for utvisning. Kanskje er integrering umulig? Enkelte grupperinger vil rett og slett ikke akseptere at Norges lover gjelder alle som bor i dette landet. Da fratar de seg etter min mening retten til å være her.

Når det gjelder personer hjemlandet nekter å motta uten vedkommendes samtykke, såkalt ureturnerbare personer, krever Frp at disse plasseres i egne anlegg etter soning – i påvente av at de reiser frivillig, eller det finnes en løsning med hjemlandet. Frp tror flere land vil samarbeide dersom Norge truer med kutt i bistandsoverføringene.

Kanskje er integrering umulig?

Kommentarer

comments

Utenriks