Migranter sprenger sosialbudsjettet i Trøndelag

Over halvparten, 28 av 44 kommuner i Trøndelag har sprengt sosialbudsjettet. Fylkesmannen peker på mottak og bosetting av flyktninger som en av årsakene.

I Stjørdal har utgiftene til økonomisk sosialhjelp tredoblet seg de siste fem årene. I Namsos var det en dobling bare i fjor. Begge kommunene har tatt imot mange flyktninger, skriver Adresseavisen.

– Økningen startet for oss i 2012. Da hadde vi utbetalinger på rundt 8 millioner kroner. Dette steg til 14 millioner i 2015, 25 millioner i 2017 og 28 millioner i fjor, sier ordfører Ivar Vigdenes (Sp) i Stjørdal til avisen.

– Bare økningen i utbetaling av sosialhjelp siden 2012 tilsvarer innsparingseffekten av å legge ned alle grendeskoler ganger med tre, sier han.

Vigdenes advarer mot å gå i samme felle som vårt naboland.

– Dette illustrerer at vi ikke må få svenske tilstander. Vi må føre en restriktiv innvandringspolitikk av hensyn til statens og det offentliges finanser på lang sikt. Det er noen kostnader her som er underkommunisert også fordi man har en viss berøringsangst med temaet, mener Vigdenes.

Fylkesmannens kartlegging viser store variasjoner mellom de 44 kommunene i Trøndelag, men to forhold trekkes fram som forklaring på økningen.

– Mange kommuner som har hatt betydelig mottak og bosetting av flyktninger, har også betydelig vekst i sosialhjelpen. Videre ser vi at omleggingen og endringer av ordningen med arbeidsavklaringspenger også bidrar betydelig i vekst i sosialhjelpen, sier oppvekst- og velferdsdirektør Erik Stene hos Fylkesmannen i Trøndelag.

(NTB)

Flyktninger og sysselsetting

Kommunene blir lokket med frie midler hvis de tar imot «flyktninger». Midlene som gis er størst det første året og gis i 5 år med avtagende beløp. Etter 5 år må kommunene betale alt selv.

I 4. kvartal 2016 var det i alt registrert 89 195 sysselsatte flyktninger i Norge, noe som utgjør en sysselsettingsandel på 47,4 prosent blant flyktningene 15–66 år.

I 4. kvartal 2017 var det i alt registrert 95 548 sysselsatte flyktninger i Norge, noe som utgjør en sysselsettingsandel på 48,5 prosent blant flyktningene i alderen 15-66 år. I hele befolkningen i samme alder lå andelen sysselsatte på 71,5 prosent, dvs. en forskjell i sysselsettingen på 23 prosentpoeng, melder SSB.

Flyktninger med botid på 7-19 år har en sysselsetting fra 52 til 56 prosent. Blant dem med 20 års botid og mer ligger sysselsettingen litt i overkant av 60 prosent.

Over halvparten av flyktningene kun har grunnskole.

9,8 prosent av flyktningene er i introduksjonsprogrammet og 9,1 prosent i ordinær utdanning.

67,5 prosent av de sysselsatte flyktningene var i heltidsarbeid. Tilsvarende andel blant sysselsatte i hele befolkningen var 78,3 prosent.

(SSB)

Kommentarer

comments

Utenriks

Be the first to comment

Leave a Reply

Epostadressen din vil ikke vises.


*