Jon Helgheim (Frp) vil stanse all ikke-vestlig innvandring

– Dersom utviklingen fortsetter vil det til slutt bli for lite velferdspenger til alle de som trenger det. Allerede i dag står innvandrere for halvparten av alle sosialhjelpsutbetalinger. Da må det kuttes i tjenester og brukes mer på de svakeste, som i stadig økende grad vil være innvandrere. Det betyr i praksis høyere skatter og mindre velferd for nordmenn flest, sier han.

– Hva er løsningen?

– Løsningen på problemet er å stoppe innvandringen fra ikke-vestlige land. Dernest å stille langt strengere krav til integrering, medvirkning og aktivitet til innvandrere som står utenfor arbeidslivet, mener Helgheim.

Kommentarer

comments

Utenriks