Islam og vestlige land og samfunn er totalt inkompatible på et helt grunnleggende nivå

Det er ingen tvil om at islam er mer politisert ideologi og et samfunnssystem enn det er religion. Men det er blandingen av alt dette som gjør islam så farlig.

Islam er på et grunnleggende nivå ikke kompatibel med vestlige, demokratiske land og samfunn. Dette er ikke bare en påstand, men fakta.

Islam vil i henhold til de islamske skriftene ikke ha noe av demokrati. Bare de gudegitte befalinger er godt nok. De som står i de ufeilbarlige islamske skriftene. Menneskapte lover og regler for å styre samfunnet og alt alle i samfunnet duger ikke for islam.

Islam er heller ikke kompatibel med våre menneskerettigheter, som mange tenker på og anser for å være universelle. Men de duger ikke for islam. Derfor har muslimske land, rundt 50 i tallet er det vel, konstruert og ratifisert sine egne, alternative menneskerettigheter i Kairo-erklæringen. I denne alternative, islamske varianten av «menneskerettigheter» gjelder sharia foran alt annet. Dette gjelder i islamske land, men muslimer som migrerer til vestlige land tar også selvsagt med seg denne «bagasjen», noe som også bidrar til konflikter og problemer. Prof. Terje Tvedt har diskutert rundt alt dette i en kronikk i Aftenposten: «Norge har oversett at islamske land har sine egne alternative menneskerettigheter» – (https://www.aftenposten.no/…).

Så det er lag på lag med grunnleggende inkompatibilitet mellom vestlige land og samfunn og islam. Men vestlige politikere ser helt og holdent bort fra alt dette, og betrakter og behandler islam som om det kun er en religion. Dette er en helt håpløs og svært farlig innstilling, som vil føre til stadig flere problemer og konflikter.

Vi ser stadig mer press fra muslimsk hold for å tilpasse våre land og samfunnet rundt oss til islamske særkrav. Det går aldri motsatt vei. Bare islam og islamske regler og levemåter er godt nok i islams øyne.

Alt dette kommer i tillegg til at mer enn halvparten av de islamske skrifter, trilogien, omhandler muslimers forhold til ikke-muslimer («de vantro», kafir). I islam er dermed muslimers forhold til ikke-muslimer svært viktig, og det er også mye negativt (for å si det på mildeste mulige måte…) som beskrives i skriftene om ikke-muslimer, som betraktes som mindreverdige, dårlige mennesker.

Dermed kan en også trygt si at islam på et grunnleggende nivå er «rasistisk», i den nyere, utvidede betydning av begrepet, som er gjenganger og et så svært aktuelt tema i samfunnsdebatten i alle mulige sammenhenger. Bortsett fra at islam er slik, selvsagt. For det er jo «rasistisk» å påpeke dette faktum, ved siden av å ikke være politisk korrekt. Islam-apologetisme må gjelde fremfor alt.

Noen burde forklare rundt alt dette (og en god del til) til politikerne som styrer og steller, for de fleste av dem betrakter og behandler islam kun som en religion, «omtrent som kristendom». Noe som jo slett ikke er tilfelle. Det er også derfor det bare er islam som skaper så mye problemer og konflikter i vestlige land. Stadig mer, etter hvert som andelen muslimer i befolkningen øker.

Summa summarum: islam og vestlige land og samfunn er totalt inkompatible på et helt grunnleggende nivå. Det er som olje og vann, og det fins ingen emulgator.

Jon

Kommentarer

comments

Utenriks