Islam dominerer FN

Derfor hører man ikke FN kritisere muslimenes kvinneundertrykkelse, overgrep på homoseksuelle, drap på kristne i Mellemøsten osv.

FNs migrasjonsavtale, som Norge er i ferd med å bifalle, noe som fikk Arendal Frps nestleder Maurith J. Fagerland til å kalle det for landssvik, er islams plan for å spre muslimer over hele verden.

Nestleder i Arendal Frp, Maurith J. Fagerland

FN styres i høy grad av radikale islamister, som både politisk og økonomisk arbeider for å spre Koranens lover globalt 

FN har et sett med etiske og moralske regler for å fremme respekt for individets grunnleggende rettigheter og friheter i de 193 landene som nå er medlemmer av FN. Verdi idealer, som en vestlig leder nesten anser som en «bibel» og derfor prioriterer det høyere enn sin egen nasjonale lovgivning. Det kan være fornuftig nok.

Men selv ikke i en situasjon som kulturelt og økonomisk kan ødelegge ens egen nasjon, kommer de vestlige lederne til å avvike fra deres lojalitet mot FN.

Til gjengjeld er de muslimske medlemslandene iskalde omkring dette faktum.

Til tross for at FN (etablert i 1945) har en hensiktsklausul som sier:

«FN er en organisasjon åpen for alle fredselskende stater som godtar sine forpliktelser – og er både villige og i stand til å leve opp til disse forpliktelsene.«

FN

Oversatt til norsk betyr det, at medlemmene skal kjempe for en fredelig og tolerant verden.

Så kan man stille seg selv to åpenlyse spørsmål: Hvorfor melder muslimske land seg inn i en organisation som FN, når de i følge deres egen religion slett ikke er i stand til å overholde eksempelvis punktet om menneskerettigheter? I tillegg er FN jo oppbygget etter vestlige verdi-idealer, som jo er i direkte motsetning til de muslimske?

Og hvorfor tillater FN i det hele tatt, at de blir oppatt som medlemmer?

Forklaringen på første spørsmål er at de muslimske land har en strategi om å kunne dominere denne her verdensomspennende organisation – og dermed påvirke dens vestlige innflytelse.

Forklaringen på det andre spørsmålet er, at de vestlige medlemsland naivt har tenkt, at de på sikt kunne påvirke de muslimske medlemmer til å tenke i mer vestlige baner (les: menneskelige).

Altså to motstridende kulturer, hvor den ene allerede har oppnådd en dominerende innflytelse – ved å se bort fra hele idéen bak FN. Og det har den fått lov til uten protester fra den andre part.

Seierherren er naturligvis de muslimske medlemsland.

Og med den innflytelse fikk man allerede i 2008 forbudt FN i å kritisere elementer av den islamiske Sharia-lovgivning.

Nå, men det skyldes jo nok, at muslimene på det tidspunkt hadde fått anbrakt en av deres egne som president i FN´s Menneskerettighetsråd, vil noen nok tenke. Nei, det hadde de ikke. Den daværende formann var nemlig den rumenske Daru Romulus Costea, som feigt valgte å underlegge seg muslimene uten å se til FN`s egen formålsparagraf – med følgende offisielle erklæring:

“Sharia skal ikke diskuteres i FN’s Menneskerettighetsråd, og den slags emner bør unngås, da vi ikke har religiøse eksperter her i rådet.”

FN

Siden har man ikke hørt FN kritisere muslimenes kvinneundertrykkelse, overgreb på homoseksuelle, ingen ytringsfrihet, drap på kristne i Mellemøsten osv.

Men vi skal nok velge å se det hele fra den lyse side. Så her er en oppfordring til våre norske politikere:

Send en skrivelse til FN`s Menneskerettighetsråd med en lettere omskriving av Daru Romulus Costeas ovenstående erklæring):

“Den norske håndtering av flyktninger og innvandrere skal ikke diskuteres i FN`s Menneskerettighetsråd eller for den sags skyld Den Europeiske Menneskerettighetskommisjon, da dere ikke har eksperter til å sette dere inn i den norske kultur og den norske befolknings ønsker.”

Send den for sikkerhets skyld under muslimenes Ramadan. Da er det sikkert ikke mange av deres medlemmer til stede, når den norske skrivelse kommer til avsteming i FN.

Kilde (omskrevet)

Kommentarer

comments

Utenriks