Irakisk flyktning falt 1,5 m – krevde 3 millioner i erstatning

I 2010 ble mannen utsatt for en arbeidsulykke på stedet han da jobbet. Han ramlet halvannen meter ned fra et stillas.

På akuttpoliklinikken på Sørlandets sykehus ble det, bortsett fra et brudd i et ribben, ikke påvist noen alvorlige skader. Kun en mild hodepine. «Og svært øm i høyre side rygg», som notatet fra sykehuset uttrykker det. På skadepoliklinikken sykmelder de ham for en uke før han sendes hjem med en resept på smertestillende.

Men sykmeldingen blir til en måned som blir til ett år. Åtte år etter ulykken blir mannen innvilget full uføretrygd fra NAV.

Deretter gikk han til søksmål mot forsikringsselskapet til sin tidligere arbeidsgiver og krevde 3 millioner i erstatning.

Men forsikringsselskapet begynte å grave i mannens fortid. Da fant de ut at han kom til Norge som flyktning i 1999 og fikk avslag på asylsøknaden sin. Men før politiet fikk han uttransportert, fikk han påvist en tarmsykdom som han brukte for å få omgjort asylavslaget. Han fikk nå i stedet varig opphold.

Etter å ha gravd i ulike journaler, fant også Codan Forsikring ut at den irakiske flyktningen hadde slitt med store fysiske og psykiske plager.

Derfor var ikke fallet – men plagene han hadde før ulykken – årsaken til de problemene han sliter med i deg.

«Retten deler denne oppfatningen, og viser i den forbindelse til at saksøker helt fra begynnelsen av 2000-tallet har hatt varierende funksjon. Blant annet blir det i forbindelse med endelig avslag på asylsøknad i 2008 registret, naturligvis, sterke psykiske reaksjoner hos saksøker, men også markante fysiske endringer beskrives av fastlegen (..), heter det i dommen.

Så istedenfor å få 3 millioner i erstatning, må han nå betale sine egne og forsikringsselskapets saksomkostninger. Bare hans egen advokat har fremmet krav på 200 000 kr i honorar.

Innen fire uker må den irakiske flyktningen ha bestemt seg for om han vil anke dommen som ble avsagt i Kristiansand tingrett.

Comments

comments

Utenriks