FrP’er slakter integreringen i Kristiansand

Christian Eikeland
Christian Eikeland er fylkesleder for Agder Frp og aktiv i både fylkes- og kommunalpolitikk.

Christian Eikeland i dagens Fædrelandsvenn (avis i Kristiansand):
 
– Jeg slakter integreringen i Kristiansand. Vi får oss presentert statistikk som blander flyktninger fra Syria og Eritrea med arbeidsinnvandrere fra Sverige og Polen. Når flyktningene kommer, skal de jo gjennom et to års introduksjonskurs. Ender det opp med at de får seg noe å gjøre noen få timer hver uke, så registreres de som «integrerte». Det som burde undersøkes, er hvor mange som klarer å forsørge seg selv!
 
– Veldig mange offentlig ansatte jobber med flyktningene. Nå som det kommer færre flyktninger enn for noen få år siden, gjelder det plutselig å få opp tilstrømmingen igjen, slik at alle de ansatte kan beholde jobbene sine!
 
– 17 av 20 kriminelle gjengangere har flyktningbakgrunn. Slike forhold har jeg både tatt opp politisk og overfor administrasjonen. Men jeg får ikke svar på enkle spørsmål. Det må politisk ledelse ta tak i! Men som vi har sett på Torvet i Kristiansand: Politikerne har større respekt for imamers ytringsfrihet enn for norsk politi. Fortsetter det sånn, har vi Oslo-tilstander med gjengkriminalitet i Kristiansand innen ti år.
 
– Kristiansand ligger skyhøyt på statistikken over innvandrerandel blant sosialhjelpmottakere. 72 prosent av de som mottar sosialhjelp, har innvandrerbakgrunn.
 
På Facebook skriver han:
Fædrelandsvennens papirutgave har i dag et stykke over flere sider der integreringen i Kristiansand roses opp i skyene. Jeg mener det er for mange som ikke ønsker, eller vil snakke om de integreringsutfordringene Kristiansand har. Det blir ikke bedre integrering av å gjemme seg bak tall man ønsker å lese, men hopper over tall som viser store utfordringer med integreringen av bosatte flyktninger.
Christian Eikeland
 
 

Kommentarer

comments

Utenriks