EU kan tvinge Danmark til å godkjenne familiegjenforeninger

Det er en god tid for Esref og Feride Erdem og deres fem barn. Hele familien er sammen i Danmark. Dette skjer imidlertid bare i løpet av de tre månedene av året når Feride Erdem bor lovlig her. Resten av tiden bor hun i Tyrkia med parets yngste barn.

Politiken.dk skriver at EU kan påvirke Danmarks familie gjenforenings politikk.

I løpet av få måneder vil EU-domstolen avgjøre om Danmark ulovlig har nektet tyrkisk familiesammenføring med henvisning til det såkalte tilknytningskravet. Hittil har det blitt fremmet at Danmark kan bli tvunget til å gjenoppta flere tusen tilfeller av familiesammenføring av tyrkiske statsborgere dersom EU-domstolen anerkjenner tilknytningskravet.

Men en endelig dom kan ha langt større konsekvenser og gjenåpne mange flere saker. Utlendingsdepartementet konkluderer i et nytt svar til Folketinget at den endelige dommen kan ha «betydning for familiegjenforeningens beslutninger … med andre enn tyrkiske statsborgere».

Dommen kan således faktisk føre til at alle andre tredjelandsstatsborgere som er blitt avvist på grunnlag av tilknytningskravet, kan få gjenopptatt saken.

Fra 2004 til 2015 har mer enn 14 000 avslag for ektefelle gjenforening blitt gitt, og ifølge advokat Thomas Ryhl, som leder dagens sak mot staten, kan mange av dem bli opptatt igjen:

«Det vil egentlig bety at folk fra Marokko, Pakistan, Serbia, Canada, USA, etc., vil kunne gjenoppta familiens gjenforening, sier Thomas Ryhl fra Njord advokatfirma.

Hva handler det danske tilknytningskravet om?

Tilknytningskravet har en lang og tøff historie i den danske innvandringspolitikken.

Fogh-regjeringen introduserte flere betydelige utlendingsgrep i begynnelsen av 00-tallet.

En av dem kom i 2002 og uttalte at også personer med dansk statsborgerskap burde kunne leve opp til det såkalte tilknytningskravet hvis de ønsket at ektefellen skulle kunne komme til Danmark. Kravet innebar at ektefellenes totale tilknytning skulle være større til Danmark enn et annet land før den eksterne personen kunne få oppholdstillatelse.

I vurderingen av den samlede tilkknytningen skulle det legges vekt på flere ting. For eksempel, hvor lenge paret har bodd eller oppholdt seg i Danmark; om paret har mindreårige barn i Danmark, om de snakker dansk, om de jobber i Danmark og hvor mye tilknytning de har til et annet land.

Klager kom i veien
I 2003 ble det innført en 28-årig regel, noe som innebar at tilknytningskravet ikke gjaldt dersom den bosatte personen som ønsket å ha sin ektefelle til Danmark, hadde hatt dansk statsborgerskap i 28 år. Regelen ble senere gjort om til en 26-årig regel.

Etter en klage fra en bosatt og nå dansk statsborger (opprinnelig fra Togo) uttalte Den europeiske menneskerettighetsdomstol i fjor at den 26-årige regelen uttrykker indirekte diskriminering på grunnlag av etnisitet. Derfor måtte regelen endres. Løsningen var i utgangspunktet at regjeringen droppet 26-årsregelen slik at den ikke lenger kunne unngås fra å oppfylle tilknytningskravet.

Dette førte til protester fra etniske dansker som, etter et lengre opphold i utlandet og så kom tilbake til Danmark, ikke kunne få oppholdstillatelse for ektefellen fra det andre landet.

Støjbergs nye regler
I sommer presenterte utlending- og integrasjonsminister Inger Støjberg (V) regjeringens løsning, som kort sagt skal erstatte tilknytningskravet med et nytt integrasjonskrav.

Dermed bør ektefellegjenforening normalt bare gis dersom ektefeller eller samboere totalt møter 4 av 6 integrasjonsrelevante forhold:

  1. Innbyggeren må ha bestått språketesten dansk 3 eller tilsvarende.
  2. Innbyggeren må ha vært fulltidsansatt eller vært selvstendig næringsdrivende i Danmark i minst fem år.
  3. Borgeren må ha vært utdannet i Danmark i minst fem år.
  4. Søkeren må ha engelsk kunnskap på et bestemt nivå eller ha bestått dansk 1.
  5. Søkeren må ha hatt heltidsansatte eller vært selvstendig næringsdrivende i minst tre av de siste fem årene.
  6. Søkeren må ha bestått et utdanningsprogram på minst ett års varighet på en utdanning som er på nivå med høyere utdanning i dette landet.

Kravet til bosattes danske kunnskap kan ikke avvikes, og derfor må tre av de resterende fem punktene faktisk krysses. På samme måte er det et krav at boligen ikke må være lokalisert i et såkalt eksponert boligområde.

Selv om tilknytningskravet er erstattet av et integrasjonskrav, skjuler Inger Støjberg ikke det faktum at målet fortsatt er at det må være lettere for en utlending å komme hjem med sin utenlandske ektefelle enn for andre grupper.

Comments

comments

Utenriks