Ettelyst islamist lever på NAV i utlandet

Mohyeldeen Mohammad
Den norske islamisten Mohyeldeen Mohammad oppholder seg i Marokko og lever på Norsk trygd.

Den norske islamisten Mohyeldeen Mohammad møtte ikke i retten da straffesaken mot ham skulle startet i Oslo mandag, så saken er utsatt til 13. november, og i retten kom det frem at Mohammad trolig befinner seg i Marokko, der et mindre pengebeløp ble tatt ut for noen dager siden. Mohammad mottar ytelser fra NAV.

Den nye saken kommer på toppen av avsløringer om at Nav i en årrekke har betalt norsk trygd til rundt 2000 mennesker som er etterlyst fra norsk politi.

NAV var altså flinkere til å finne trygdemottakerne i utlandet og gi dem penger, enn norsk politi og rettsinstanser var til å få tak i dem.

Mandag kveld fikk påtalemyndigheten en pågripelsesbegjæring fra Oslo tingrett, og statsadvokat Fredrik Gunnar Ranke opplyser til VG at Mohammad nå vil bli internasjonalt etterlyst. Et mulig problem er at Marokko ikke har utleveringsavtale med Norge, men gjennom den internasjonale etterlysningen blir det trolig uansett slutt på utbetalingene fra NAV.

Etter at NAV fikk Sløseriprisen for 2018, vedtok Stortinget en lovendring som åpner for å stanse trygdeutbetalinger til kriminelle som unndrar seg straffeforfølging eller soning. Lovendringen betyr ikke at man mister sine trygderettigheter, men pengene blir satt inn på en sperret konto i Norge som Politiet har kontroll over. Dermed kan man ikke finansiere flukt med norsk trygd.

Kommentarer

comments

Utenriks