Den store fiasko

Asger

av Asger Aamund

Uten noen form for definisjon av makt og ansvar, uten at det foreligger operative planer for gjennomføring av oppdraget og uten noen forsøk på tilsyn og kontroll, er Schengen prosjekt drevet hjelpeløst omkring som et skip uten ror forlatt av mannskapet.

De omfattende vandringer, som i dag tråkker over hele Europa, på grunn av sann fattigdom og konflikter som har røtter andre steder enn hos oss. Men det er helt og holdent eget ansvar at migrantlavinen uten motstand og politisk handling på rekordtid har forvandlet EU til et åpent landskap der hver araber eller afrikaner kan bosette seg og starte et nytt liv for andre folks penger.

Migrasjon er et resultat av et fullstendig fravær av ansvarlighet og lederegenskaper i EU nasjonale og føderale ledere som utgjør den mest inkompetente, amatørmessige politisk ledelsesgenerasjon i historien om demokrati.

For å skjerme seg fra folks sinne har våre politikere i samarbeid med media konstruert en myte av Hitler dimensjoner: Migranter er i hovedsak ekte flyktninger av høyt utdannede familier som har rømt fraAssads bomber og ser nå frem til å starte en nyttig arbeid innenfor EU til fordel for oss alle.

Analysen viser imidlertid et annet bilde: bare om lag 25 prosent er syriske flyktninger, de fleste av dem har flyktet ikke fra kampene i deres land, men fra sikre flyktningleirene inspirert av lurende toner fra Mutti Merkel. Resten er leiesoldater fra Midt-Østen og Afrika som søker et bedre liv enn i hjemlandet. Og så er det bare å komme i gang, nå som sjansen er der. De aller fleste innvandrere er unge menn som ikke har faglige kvalifikasjoner for sysselsetting. En tysk studie (Bundesanstalt für Arbeit) anslår at 81 prosent av innvandrere ikke har ferdigheter som kan føre til sysselsetting på det tyske arbeidsmarkedet.

Dette kolossale svikt i EUs politiske ledelse er på grunn av sammenbruddet av Schengen strukturen som aldri kom til å fungere bra, og som avtalt. Schengen-konseptet er ellers en god idé som under normale levekår vil være til stor nytte for medlemsstatene. Det er selvfølgelig en stor fordel for danske, nederlandske og tyske borgere at vi som turister eller arbeidstakere kan bevege seg fritt med hverandre uten å måtte fikle med pass og visum.
Schengen-samarbeidet var opprinnelig en 1 995 avtale mellom Belgia, Frankrike, Tyskland, Luxembourg, Nederland, Portugal og Spania. Sirkelen ble utvidet i løpet av de kommende årene, og i dag er det 26 land i Schengen-samarbeidet. Fall og frø av kollapsen skjedde med Amsterdam-avtalen fra 1997, da ansvaret for sikkerheten i EUs yttergrenser er overført til EU.

Det er et gyldent prinsipp for all forvaltning at makt og ansvar går hånd i hånd. Ikke gjør folk ansvarlige for en oppgave uten en tilsvarende bevilgning av myndighet eller kompetanse til å gjøre jobben. Det er også et grunnleggende prinsipp for all forvaltning – sivile og militære, offentlige og private – til presentasjon av mål og planer som kan vurderes og kontrolleres. Som amerikansk økonomiprofessor Franklin Root uttrykker det: «Hvis du ikke vet hvor du går, hvilken som helst vei vil føre deg der»

EU ble ledsaget av en total svikt i disse generelle prinsippene for godt styresett siden Kommisjonen overtok ansvaret for administrasjonen av Schengen-avtalen. Med ansvar kom ingen makt som kunne sikre en føderal beskyttelse av EUs ytre grenser. Man skapte riktignok en felles grense agency – Frontex – men byrået har kun ansvar for å støtte koordinering av medlem som vokter de ytre grenser.

Kommisjonen presenterte også aldri en overordnet plan for hvordan du vil sikre de ytre grenser. Verken Ministerrådet eller de enkelte medlemsland krevde en slik plan, som ellers på et øyeblikk ville ha avdekket EUs impotens. Til gjengjeld har vi gjort den utilgivelige dumhet at vi usentimentalt avskaffet indre grenser uten noe garantert effektivt vakthold på utsiden.
Frontex kan skryte av et forsøk gruppe kalt EBGT (European Border Guard Teams) for å veilede og beskytte de ytre grenser i en nødsituasjon. Men i henhold til våre politiske ledere, vi er ikke på noen migrantkrise som asylanterne består av kompetente syriske krigsflyktninger. Det er derfor ikke behov EBGT som kan sove godt på i sine kaserner, er det sannsynligvis en svindel.

Uten noen form for definisjon av makt og ansvar, uten at det foreligger operative planer for gjennomføring av oppdraget og uten noen forsøk på tilsyn og kontroll, Schengen prosjekt drevet hjelpeløst omkring som et skip uten ror forlatt av mannskapet. Men hadde vi bare hatt en årvåken presse, som kunne avsløre den katastrofale kollapsen av EUs grense strategi, kunne vi ha reddet situasjonen noe ved å gjenopprette de gamle grensekontrollen, før vi hadde en garanti for at den ytre grensen ble forsvarlig sikret.

Dette kolossale svikt på alle nivåer i EU viser at politisk samarbeid i Europa er i ruiner. Det kunne ikke være noe annet, når våre politiske ledere både på nasjonalt og føderalt nivå er forvirret og hjelpeløs fordi de mangler mot, besluttsomhet og lederskap ferdigheter som er en forutsetning for å kunne forsvare interessene til europeiske borgere på en ansvarlig måte.

I stedet ser vi nå en utvikling der hvert medlem i økende grad vil forsvare sine egne interesser som følge av sterkt press fra innbyggerne. Før et år har gått, vil alle de gamle grensene bli gjenopprettet, og EU vil faktisk bli satt ut av drift som en grense vakt.
Vi forventer også at danske velgere vil være motvillige til å stemme for oppgjør av juridiske forbehold 3 desember. Ikke så mye på grunn av juridiske tittelen, men fordi sunn fornuft tilsier at du ikke setter inn de siste bitene av sin nasjonale byrået i et synkende skip.

Kommentarer

comments

Utenriks

Be the first to comment

Leave a Reply

Epostadressen din vil ikke vises.


*