Muslimenes to tunger

7. juni 2017 Redaksjonen 0

Når muslimene i begynnelse er i mindretall, later de som de er sekulære, spiller offer rollen, bygger moskeer og forlanger spesielle rettigheter som «forfulgt». Så […]

No Image

Nasjonalt Selvmord?

11. februar 2017 Redaksjonen 0

av Frode Filseth Det Norges Storting tillater nå er ødeleggende for Norge. Flyktninger, asylsøkere og migranter har kommet uhindret inn i Norge i store flokker. […]