Asylsøkere blir drapsmenn for å kunne få bli i Norge

Afrikaneren som er siktet for drapet på Bjerke er vedtatt utvist fra landet. Drepte han for å få bli?

Han er dømt for en rekke alvorlige voldshendelser de siste årene.

– Tiltalte er dømt flere ganger tidligere for alvorlige voldslovbrudd, uten at dette har virket dempende på hans vilje til å begå alvorlig kriminalitet, het det i dommen.

Der kom det også fram at mannen ikke har oppholdstillatelse i Norge og at det foreligger et vedtak om varig utvisning fra Norge.

Kjent drapstaktikk fra utviste asylsøkere

Politiet får ikke sendt mannen ut av Norge fordi han nekter å samarbeide og fortelle hvem han er og hvor han kommer fra. Politiet mener å kjenne navnet hans og at han er marokkansk, mens han selv hevder han er fra Algerie.

Dette er en av mange drapssaker i Norge der utviste gjerningsmenn dreper hvite nordmenn.

Spørsmålet er om de dreper med vilje for å få seg norsk statsborgersskap? Hva mener du?

Kommentarer

comments

Utenriks