Muslimenes to tunger

7. juni 2017 Redaksjonen 0

Når muslimene i begynnelse er i mindretall, later de som de er sekulære, spiller offer rollen, bygger moskeer og forlanger spesielle rettigheter som «forfulgt». Så […]